• PİYANO
  • KEMAN
  • VİYOLA
  • ÇELLO
  • GİTAR
  • ŞAN
  • FLÜT
  • SOLFEJ VE ARMONİ
  • RESİM
  • DRAMA

Tüm derslerin eğitmenleri konservatuvar mezunu ve alanında profesyonel olan kişilerden oluşmaktadır. Derslerin sizin için en faydalı olacak hali titizlikle planlandı! Biz hazırız! Ya siz?